Buwan ng Wika 2017, Ipinagdiwang

National Christian Life College, NCLC, MCA, Maranatha Christian Academy

Sadyang napakasarap buhayin at sariwain ang mga katutubong kasuotan at mga tradisyunal na sayaw habang nakikipagtalastasan gamit ang pambansang wika, Filipino.

Bilang pagpupugay at pag-alaala sa kahalagahan ng Wikang Filipino, isinagawa ng National Christian Life College ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang, “Filipino: Wikang Mapagbago” sa buong buwan ng Agosto.

Binigyang-diin ni G. Reid Allen S. Ugsang, Punongguro ng Sekundarya, ang kahalagahan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral ng wikang pambansa dahil liban na lamang na maging bihasa sa Filipino ang isang tao ay hindi nito lubusang matututunan ang paggamit at pagsasalita ng mga banyagang wika. Ibinahagi niya ang mga mabubuting dulot ng paggamit ng wikang Filipino, sa mga mag-aaral man o mga guro.

Naging tampok sa program ang mga paligsahan sa spoken-word poetry na nilahukan ng iba’t ibang baitang. Nagkaroon din ng paligsahang pang-teatro na nilahukan ng mga mag-aaral sa Senior High School kung saan ipinamalas ng mga kabilang sa bawat pangkat ang kanilang mga talento sa pag-arte sa entablado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *